Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Macko, Bratislava

Priestory centra

Sekurisova 12, 841 02 Bratislava

Kontaktná osoba

MUDr. Dagmar Urbanová

Telefón

+421908609646

Poštová adresa

MC Macko, Tranovského 57, 841 02 Bratislava

IČO/DIČ

30790824 / 2021636023

Bankové spojenie

2626701465/1100