Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Mama, Bratislava

Priestory centra

Lesná 1, Horáreň Horský park, 811 04 Bratislava

Kontaktná osoba

Katarína Vicianová

Telefón

+421905798441

Poštová adresa

Limbová 1, 833 40 Bratislava

IČO/DIČ

30843120

Bankové spojenie

4000782290/7500