Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Hviezdička, Banská Bystrica

Priestory centra

Agentúra sociálnych služieb, Ul. 9. mája 74, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba

Mariana Šabová

Telefón

+421915793082

Poštová adresa

M. Kamenská, Ďumbierska 36, 974 11 Banská Bystrica

IČO/DIČ

37953826 / 2021869971

Bankové spojenie

2621756520/1100