Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Pinocchio, Malinovo

Priestory centra

prízemie kultúrneho domu

Kontaktná osoba

MUDr. Marta Jurčová, Ing. Marcela Šteffeková, Lenka Pocsová, Michaela Erdöšyová

Telefón

MUDr. Marta Jurčová +421905562203, Ing. Marcela Šteffeková +421908664411, Lenka Pocsová +421903417673, Michaela Erdöšyová +421903931204

Poštová adresa

ul. L.Svobodu 11, 900 45 Malinovo

IČO/DIČ

30802121

Bankové spojenie

20274623/6500