Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Ráčik, Bratislava

Priestory centra

Pekná cesta 9, Bratislava Rača

Kontaktná osoba

Lenka Plavuchová

Telefón

+421907330737

Poštová adresa

MC Ráčik, Kadnárova 20, 831 53 Bratislava

IČO/DIČ

30854555 / 2021781938

Bankové spojenie

2623028412/1100