Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Senecké slniečko, Senec

Priestory centra

Budova Kresť. centra Apoštolskej cirkvi, Kollátova 21, Senec

Kontaktná osoba

Jitka Hladká

Telefón

+421903255874

Poštová adresa

MC Senecké slniečko, Kollárova 21, 903 01 Senec

IČO/DIČ

30849969 / 2021885415

Bankové spojenie

4003586690/7500