Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Vánok, Malacky

Priestory centra

Martina Rázusa 30, 901 01 Malacky

Kontaktná osoba

Andrea Langerová, Renáta Divišová

Telefón

+421905390780, +421907240977

Poštová adresa

MC Vánok, Martina Rázusa 30, 901 01 Malacky

IČO/DIČ

36071081 / 2021666526

Bankové spojenie

1460506007/1111