Portál pre mamičky a ich detičky

Rodinné centrum - MamaTataJa, Pezinok

Priestory centra

Farská 5, 902 01 Pezinok

Kontaktná osoba

Andrea Bertová, Martina Šipošová

Telefón

+421911668033, +421908601150

Poštová adresa

CPR – PEZINOK, Farská 5, 902 01 Pezinok

IČO/DIČ

30848890 / 2021890255

Bankové spojenie

1821189159/0200