Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Dietka, Spišská Nová Ves

Priestory centra

Joga centrum, Fándlyho 13, 052 05 Spišská Nová Ves

Kontaktná osoba

Mária Klimová

Telefón

+421904887239

Poštová adresa

MC Dietka, Tr. 1. mája 10, 052 05 Spišská Nová Ves

IČO/DIČ

35546646 / 2021709987

Bankové spojenie

5391047/5200