Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Kľúčik, Slovenská Ľupča

Priestory centra

Námestie SNP 2, 976 13 Slovenská Ľupča

Kontaktná osoba

Mgr. Stanislava Milovská

Telefón

+421904910211

Poštová adresa

Lesnícka 10, 976 13 Slovenská Ľupča

IČO/DIČ

42009707

Bankové spojenie

2256272754/0200