Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Haliganda, Košice

Priestory centra

Nám. sv. košických mučeníkov, 040 12 Košice

Kontaktná osoba

Ivana Grajcárová

Telefón

+421904655225

Poštová adresa

MC Haliganda, Ždiarska 9, 040 12 Košice

IČO/DIČ

35547367 / 2021680793

Bankové spojenie

2621721045/1100