Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Meduška, Rožňava

Priestory centra

Kyjevská 14, 048 01 Rožňava

Kontaktná osoba

Tatiana Bareán Žolnová

Telefón

+421908984368

Poštová adresa

Slnečná 14, 048 01 Rožňava

IČO/DIČ

42101484