Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Chrobáčik, Vráble

Priestory centra

Nám.kpt.Nálepku 612, Vráble

Kontaktná osoba

Jana Briešková

Telefón

+421904670852

Poštová adresa

Kaška 973/5, Vráble

IČO/DIČ

420422712 / 2022141957

Bankové spojenie

2235149001/5600