Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Klokanček, Nitra

Priestory centra

Na Hôrke 30 a Nedbalova ul. 17, 949 12 Nitra

Kontaktná osoba

Danka Konečná

Telefón

+421908602958

Poštová adresa

MC Klokanček, Golianova 46, 949 12 Nitra

IČO/DIČ

37864980 / 2021722032

Bankové spojenie

4220266108/3100