Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Mamioáza, Zlaté Moravce

Priestory centra

Budova Kláštora u Tešiteľov, Hviezdoslavova 77, Zlaté Moravce

Kontaktná osoba

Katarína Žarnovičanová

Telefón

+421 37 6421688, +421915930831

Poštová adresa

MC Mamioáza, Hviezdoslavova 77, 953 01 Zlaté Moravce

IČO/DIČ

36113875

Bankové spojenie

0231586512/0900