Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Mamy mamám, Šaľa

Priestory centra

bývalá MŠ Palárika (za Večierkou), ul. Družstevná, Šaľa

Kontaktná osoba

Miroslava Mikulová

Telefón

+421905627241

Poštová adresa

MC Mamy mamám, Pionierska 17, 927 01 Šaľa

IČO/DIČ

37970330 / 2022016975

Bankové spojenie

4002359592/7500