Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Anjelik, Snina

Priestory centra

budova SCK, Ul. 1.mája 882/17, 069 01 Snina

Kontaktná osoba

Adriana Pavlíková

Telefón

+421908464616

Poštová adresa

ul. 1.maja 882/17, 069 01 Snina

IČO/DIČ

42037255

Bankové spojenie

2621114157/1100