Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Bambino, Poprad

Priestory centra

Zimná 3585/1, 058 01 Poprad

Kontaktná osoba

Radka Slavkovská

Telefón

+421 52 7732413, +421910917595

Poštová adresa

MC Bambino, Zimná 3585/1, 058 01 Poprad

IČO/DIČ

36164178 / 2021517509

Bankové spojenie

4310064438