Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Kubko, Detva

Kontaktná osoba

Jana Gregussová

Telefón

+421918488840

Poštová adresa

MC Kubko, Dúbravy 54, 962 12 Detva

IČO/DIČ

37950355 / 2021785700

Bankové spojenie

7423276/5200