Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Človiečikovo, Sabinov

Priestory centra

Komenského 41 (budova CVČ), 083 01 Sabinov

Kontaktná osoba

Zuzana Ondková

Telefón

+421905756419

Poštová adresa

Višňová 25, 083 01 Sabinov

IČO/DIČ

42034973

Bankové spojenie

9186243/5200