Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Danka a Janka, Lipany

Priestory centra

MŠ Centrum, Nám. sv. Martina 46, Lipany

Kontaktná osoba

Daniela Bednárová

Telefón

+421905259365

Poštová adresa

MC Danka a Janka, Poľná 2, 082 71 Lipany

IČO/DIČ

37945572 / 2021944166

Bankové spojenie

1976450358/0200