Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Naše Slniečka, Humenné

Priestory centra

CVČ Dúha, Nám. Slobody 48, 060 01 Humenné

Kontaktná osoba

Adriana Monika Čopáková

Telefón

+421915930834

Poštová adresa

MC Naše Slniečka, Puškinova 2, 060 01 Humenné

IČO/DIČ

37875230 / 2021630963

Bankové spojenie

8902889001/5600