Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Slniečko, Vranov nad Topľou

Priestory centra

Dom služieb 3. posch., Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou

Kontaktná osoba

MVDr. Viera Kulichová

Telefón

+421918496059

Poštová adresa

JÓNA, n.o., Nám. Slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO/DIČ

36167967 / 2021704894

Bankové spojenie

2623018185/1100