Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Anjelikovo, Bánovce nad Bebravou

Priestory centra

MŠ Radlinského, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Telefón

+421948512435

Poštová adresa

MŠ Radlinského, ul.Radlinského, 957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO/DIČ

42022975 / 20223830555

Bankové spojenie

2626122287/1100