Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Mamina, Banská Bystrica

Priestory centra

MŠ Tatranská, pavilón B, Tatranská 63, 974 11 Banská Bystrica – Sásová

Kontaktná osoba

Mgr. Zuzana Mastisová

Telefón

+421908079999

Poštová adresa

MC Mamina, Tatranská 63, 974 11 Banská Bystrica

IČO/DIČ

37956825 / 2022358239

Bankové spojenie

2620779894/1100