Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Nováčik, Nováky

Priestory centra

Chemikov 956/34, 972 71 Nováky

Kontaktná osoba

Gabika Oršulová

Telefón

+421904410196

Poštová adresa

Čerešňová 52/2, 972 71 Nováky

IČO/DIČ

30787432

Bankové spojenie

2302885755/0200