Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Srdiečko, Trenčín

Priestory centra

Hviezdoslavova 6, 911 01 Trenčín

Kontaktná osoba

Mgr. Vladimíra Strmenská

Telefón

+421 32 7430432, +421907767299

Poštová adresa

OZ MC Srdiečko,Hviezdoslavova 6, 911 01 Trenčín

IČO/DIČ

36129348 / 2021694246

Bankové spojenie

661566001/5600