Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Včielka, Považská Bystrica

Priestory centra

ZŠ Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica

Kontaktná osoba

Andrea Monika Turányiová

Telefón

+421949391530, +421948518785

Poštová adresa

ZŠ Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica

IČO/DIČ

36128520 / 2021646198

Bankové spojenie

411388943/7500