Portál pre mamičky a ich detičky

Rodinné centrum - Južanček, Trenčín

Priestory centra

Východná 9, 911 08 Trenčín

Kontaktná osoba

Bc. Ľuboš Hamaj, Ing. Eva Mareková

Telefón

+421905561627, +421907584683

Poštová adresa

L. Novomeského 2666/6, 911 08 Trenčín