Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Baba klub, Šamorín

Priestory centra

MŠ Poľovnícka 5, 931 01 Šamorín

Kontaktná osoba

Zuzka Jakabíková

Telefón

+421902292454

Poštová adresa

MC Baba klub Poľovnícka 5, 931 01 Šamorín

IČO/DIČ

37847953 / 2021777406

Bankové spojenie

7450805/5200