Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Mostík, Banská Bystrica

Priestory centra

ZŠ Moskovská 2 – pri telocvični, Banská Bystrica – Fončorda

Kontaktná osoba

Adriana Záskalanová

Telefón

+421902840566

Poštová adresa

MC Mostík, Komunitné centrum zdravia MOSTY, n.o., Tulská 61, 974 04 Banská Bystrica

IČO/DIČ

37954164 / 2022145147

Bankové spojenie

2622779900/1100