Portál pre mamičky a ich detičky

Martinské rodinné centrum, Martin

Priestory centra

Regionálny úrad verejného zdravotnícta Kuzmányho 27, 036 01 Martin

Kontaktná osoba

Maria Ondráčková

Telefón

+421904484548

Poštová adresa

Tomčany 5620/54, 036 01 Martin

IČO/DIČ

37901257 / 2021807535

Bankové spojenie

2664746023/1100