Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Dupajda, Nižná na Orave

Priestory centra

Dom služieb, Hviezdoslavova 308, Nižná na Orave

Kontaktná osoba

Eva Rakovanová

Telefón

+421918411190

Poštová adresa

MC Dupajda, Vansovej 574, 027 43 Nižná

IČO/DIČ

37976001 / 2022066112

Bankové spojenie

2059882553/0200