Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Levík, Žilina

Priestory centra

Súkromná Základná škola Oravská cesta 11, 010 07 Žilina

Kontaktná osoba

Zuzana Kapustová, Vladimíra Gjablová, Ing. Alexandra Krajčiová Orčíková

Telefón

+421911627559, +421918378082, +421903527814

Poštová adresa

Jaseňová 36/10, 010 07 Žilina

IČO/DIČ

42066000 / 2022789615

Bankové spojenie

4007194969/7500