Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Nezábudka, Žilina

Priestory centra

Jarná 20 (Hliny VII, budova Základnej školy), 010 01 Žilina

Kontaktná osoba

Miroslava Kubalíková

Telefón

+421949869342

Poštová adresa

MC Nezábudka, Ovčiarsko 160, 010 01 Žilina

IČO/DIČ

37964046 / 2021938985