Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Píšťalka, Dolný Kubín

Priestory centra

MsKS, 1.poschodie (pri OTP Banke), 026 01 Dolný Kubín

Kontaktná osoba

Miriam Manťová, Marcela Knapíková

Telefón

+421918781420, +421910442104, +421915565090, +421904303528

Poštová adresa

MC Píšťalka, Nemocničná 1946/35, 026 01 Dolný Kubín