Portál pre mamičky a ich detičky

Materské centrum - Škovránok, Kokava nad Rimavicou

Priestory centra

Dobšinského 733/29, 985 05 Kokava nad Rimavicou

Kontaktná osoba

Milada Kuzmová, Mariana Pemelová

Telefón

+421902416579, +421902067912

Poštová adresa

Dobšinského 733/29, 985 05 Kokava nad Rimavicou