Portál pre mamičky a ich detičky
Stiahnutie z trhu TRI - REGOL tbl. obd 3x21

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán príslušný podľa  § 64 ods. 1 písm. f) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov nariaďuje stiahnutie z trhu:

Nebezpečný výrobok - Formula na zotrvačník

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Sonografické vyšetrenie počas tehotenstva

Konečne ste tehotná, rastie vo vás nový život. Určite vás premôže strach a obavy, či to všetko zvládnete a či ten človiečik bude zdravý.

Vyhodnotenie súťaže

Výhercom súťaže, ktorá prebiehala od 01.09.-31.10.2010 o balíček produktov NIVEA Baby v hodnote 25 €, je Zuzana Martináková z Prievidze. Gratulujeme!

Nebezpečný výrobok - sklenený pohár s dekoráciou motýľov

Dňa 22. 10. 2010 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2010.1441 zaslané výstražné oznámenie - Migrácia kadmia a olova zo skleneného pohára z Číny (sklenený pohár s dekoráciou motýľov), šarža: SCT...

Informácia o uvoľnení pozastavenej dojčenskej výživy - OVKO malinová

Pozastavený výrobok Dojčenská výživa jablková s malinami "OVKO malinová", 190 g, výrobca: Novofruct SK, s.r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, dátum minimálnej trvanlivosti: 03.03.2011, šarža (lot): L: II., bol dňa 12.4.2010 na základe výsledku vyšetrenia v akreditovanom laboratóriu, uvoľnený na...