Portál pre mamičky a ich detičky
Preventívna prehliadka

Ako je to s preventívnou prehliadkou počas tehotenstva, materstva a preventívnymi prehliadkami detí do dovŕšenia 15 rokov? Uvádzame výber Z.z 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej...

Prednášky pre školy 2010

Neočakávane veľký záujem o interaktívne prednášky pre žiakov a študentov v centre pomoci ligy proti rakovine v Bratislave.

Indukovaný pôrod

Pôrodom sa začína ďalšia etapa života ženy. Každá jedna mi dá za pravdu, že pôrodom sa u nej zmenili všetky priority, ktoré mala doposiaľ. Je to najkrajšie obdobie v živote každučkej jednej. Tehotenstvo trvá zvyčajne 38 – 42 týždňov. Ak ani...

Úrazy detí v domácnosti

Domov – miesto, ktoré sme si s láskou vybudovali, kam sa vždy radi vraciame a prežívame najkrajšie chvíle so svojou rodinou. Až 91% ľudí považuje svoj domov za  najbezpečnejšie miesto, ale položme si otázku: „Je naša domácnosť naozaj bezpečná aj...

Dvojčatá, viacerčatá a starostlivosť o nich

Menštruácia sa nedostavila a vy tušíte, že ste tehotná. Tešíte sa a predstavujete si, aké vaše bábätko bude. Idete na SONO, aby vám lekár potvrdil tu príjemnú správu a povedal vám, že je všetko v poriadku. Zrazu sa dozvedáte, že...

Predčasný pôrod - ako ho rozpoznať a zvládnuť?

Predčasným pôrodom rozumieme príchod dieťatka na svet medzi 24.-37. týždňom tehotenstva, ktorého hmotnosť je 500-2500 g a vykazuje známky života (tlkot srdca, dýchanie, pulzáciu pupočnej šnúry).