Portál pre mamičky a ich detičky
Oznámenie k spoplatnenej stránke knihovna.sk

Upozorňujeme spotrebiteľov na spoplatnenú stránku knihovna.sk. Pred jej použitím si pozorne prečítajte Všeobecné obchodné a užívateľské podmienky, všeobecné užívateľské informácie (ďalej VOP).

Vyhodnotenie súťaže

Výhercom súťaže, ktorá prebiehala od 13.12.2010 do 13.01.2011 o balíček produktov NIVEA Baby v hodnote 25 €, je Daniela Zaťková z Dolného Kubína. Gratulujeme!

Očkovací kalendár pre rok 2011

Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek s platnosťou od 1.1.2011

Čo je "homeopatická vakcína"?

Termín „homeopatická vakcína" spočíva v spojení dvoch rozdielnych, vzájomne vylučujúcich termínov „homeopatický" a „vakcína". Termín „homeopatická vakcína" sa nemá používať, lebo odporuje tak homeopatii, ako aj vakcinológii - vede o očkovacích látkach, vakcínach.

Nebezpečný výrobok - Detský kombinovaný kočík Em-jot Treeco

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Stravovanie počas Vianoc

Nesprávne zloženie stravy, nezodpovedajúce aktuálnym potrebám organizmu, prípadne príjem škodlivých látok, môže narušiť jeho dynamickú rovnováhu a vyvolať rôzne chorobné zmeny. Naopak, správnym zložením stravy je možné posilniť niektoré adaptačné mechanizmy a tak znížiť škodlivý vplyv rizikových faktorov.