Portál pre mamičky a ich detičky
Kontrola hračiek so strelami s prísavným kalíškom

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonali v období mesiacov marec – máj 2011 kontrolnú akciu zameranú na odber hračiek so strelami s prísavným kalíškom za účelom overenia ich bezpečnosti. Ide o hračky, ktoré sa často predávajú buď samostatne ako pištole alebo...

Prenosná lampa v tvare korytnačky TORT

Na základe overenia výrobku vykonanými skúškami, SOI oznamuje, že na trhu SR zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Prenosná lampa v tvare slimáka SNL

Na základe overenia výrobku vykonanými skúškami, SOI oznamuje, že na trhu SR zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Kuša so 4 strelami s prísavkami

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Súprava hračiek POLICE SET

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Detská súprava - POLICE

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Policajná sada - POWER POLICE WINS

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Plastová pištoľ v puzdre so strelami s prísavným kalíškom - POLICE GUN

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Pištoľ a terč so strelami s prísavným kalíškom, GUARDEE

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Súprava hračiek - COMMANDOS

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.