Portál pre mamičky a ich detičky
Nebezpečný výrobok - Detský kombinovaný kočík Em-jot Treeco

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Oznámenie k ďalším spoplatneným stránkam

Oznámenie k ďalším spoplatneným stránkam sale4u.sk, (sale4u.cz) a hraj-to.skUpozorňujeme spotrebiteľov na ďalšie spoplatnené stránky. Pred ich použitím si pozorne prečítajte Všeobecné obchodné a užívateľské podmienky, všeobecné užívateľské informácie (ďalej VOP).

Rady spotrebiteľom pri nákupe a používaní zakúpenej zábavnej pyrotechniky

Slovenská obchodná inšpekcia pri kúpe a používaní zábavnej pyrotechniky spotrebiteľom odporúča:

Význam hlásenia nežiaducich účinkov liekov

Prečo sa vyžaduje hlásenie nežiaducich účinkov?

Otázky a odpovede ohľadne stiahnutia TRI-REGOLu z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečív vydal dňa 4.11.2010 rozhodnutie na stiahnutie z trhu lieku: TRI - REGOL tbl obd 3x21 a REGOL 21+7, tbl obd 3x (21+7). Nižšie uvádzame vyjadrenie spoločnosti o zmenách a postupe v prípade, že uvedený liek...

Stiahnutie z trhu TRI - REGOL 21+7 tbl obd 3x(21+7)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán príslušný podľa  § 64 ods. 1 písm. f) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov nariaďuje stiahnutie z trhu:

Stiahnutie z trhu TRI - REGOL tbl. obd 3x21

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán príslušný podľa  § 64 ods. 1 písm. f) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov nariaďuje stiahnutie z trhu:

Nebezpečný výrobok - Formula na zotrvačník

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Nebezpečný výrobok - sklenený pohár s dekoráciou motýľov

Dňa 22. 10. 2010 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2010.1441 zaslané výstražné oznámenie - Migrácia kadmia a olova zo skleneného pohára z Číny (sklenený pohár s dekoráciou motýľov), šarža: SCT...

Nebezpečný výrobok - Myška hryzka v mikine

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.