Portál pre mamičky a ich detičky
Svetový deň proti rakovine

V sobotu 4. februára, počas Svetového dňa proti rakovine, si pripomenieme potrebu prevencie a boja proti tomuto vážnemu celosvetovému ochoreniu. Tento rok  posolstvo spočíva v odporúčaní na spojenie síl všetkých zainteresovaných subjektov – verejnosti, organizácií a vlád pod headline „Spoločne...

Program Niečo Naviac po tretí krát v tomto roku!

Po tretí krát v tomto roku sa zdravotní klauni v rámci programu Niečo naviac vyberú rozveseliť decká do nemocníc, ktoré počas roka pravidelne nenavštevujú. Klauni prinesú chorým deťom do sterilného nemocničného prostredia dobrú náladu a smiech.

Občianske združenie MAMILA otvára na jeseň dva nové kurzy

Občianske združenie MAMILA otvára na jeseň dva nové kurzy pre všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa o dojčení do hĺbky a pomáhať ostatným mamičkám s dojčením. Tento kurz ktorý pripraví poradkyne pri dojčení na poskytovanie kvalifikovanej pomoci a podpory matkám...

Tábory pre detských onkologických pacientov podporené zo dňa narcisov

Od 17. do 30. júla 2011 prebieha v Sanatóriu Tatranská Kotlina jeden z letných táborov pre 35 detských onkologických pacientov vo veku 14 až 18 rokov. Hneď za ním nasleduje tábor pre 35 detských pacientov vo veku 6 až 13...

Prínos Dňa narcisov 2011 - podporené projekty

Liga proti rakovine realizuje a financuje z výnosu Dňa narcisov projekty pre onkologických pacientov a ich blízkych, programy v oblasti prevencie, podporuje klinické a výskumné projekty. Prostredníctvom financií venovaných zdravotníckym zariadeniam na konkrétne projekty podporuje zlepšovanie diagnostiky, liečby a zmierňovania...

15. ročník dňa narcisov – vyhodnotenie

V piatok, 15. apríla 2011, zorganizovala Liga proti rakovine už 15. ročník Dňa narcisov. Po 15. krát Slovensko „zaplavili“ žlté narcisy a všetci sme sa zjednotili v myšlienke spolupatričnosti a boja proti rakovine.