Portál pre mamičky a ich detičky
Niečo naviac = viac smiechu a radosti

Aj v tomto roku občianske združenie Červený Nos Clowndoctors pokračuje  s programom Niečo naviac. Nadväzuje tak na tradíciu založenú v roku 2006. V rámci tohto projektu prídu zdravotní klauni a klaunky aj za deťmi do nemocníc, ktoré počas roka pravidelne...

Svetový deň proti rakovine

Liga proti rakovine sa aj v tomto roku pripája k iniciatíve Medzinárodnej únie proti rakovine - UICC, ktorá každoročne vyhlasuje 4. február za Svetový deň proti rakovine. Na Slovensku sa zameriava na tému prevencie pred rakovinou krčka maternice a prsníkov.

Prednášky pre školy 2010

Neočakávane veľký záujem o interaktívne prednášky pre žiakov a študentov v centre pomoci ligy proti rakovine v Bratislave.

Týždeň proti rakovine

V pondlok začal tradičný októbrový Týždeň proti rakovine, 18.10.-22.10.2010, v rámci ktorého každý rok Liga proti rakovine prichádza s edukačno-preventívnou kampaňou zameranou na niektorý z karcinogénnych vplyvov.

Cirkus Paciento na detskej neurológii v Košiciach

„Čáry, máry, láry, fáry, nech sa dnes všetko poradí!“ Táto úžasná, čarovná formulka už tento rok fungovala na prvý šup na detských onkologických oddeleniach v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach a my veríme, že ešte dlho fungovať bude. Tentoraz skúsime...

Týždeň proti rakovine – karcinogénne vplyvy

Liga proti rakovine spúšťa v rámci Týždňa proti rakovine edukačno-preventívnu kampaň zameranú hneď na niekoľko karcinogénnych vplyvov naraz. Tento tradičný októbrový týždeň, ktorý začne v pondelok 18.10.2010, budú sprevádzať aktivity zamerané na prevenciu u mladých ľudí i dospelej populácie. Vyvrcholí...