Portál pre mamičky a ich detičky
Rozvod a deti.sk

Konanie o rozvod manželstva, s ktorým sa zároveň rozhoduje o úprave práv a povinnosti k maloletým deťom je jedným z najčastejších civilných konaní, ktoré prejednávajú súdy.Z praxe súdov vyplýva, že konanie o rozvod často neprebieha podľa predstáv samotných účastníkov –...

Zápis do školy a školská zrelosť

V čase od 15.1. do 15.2. 2014 prebieha na školách zápis prvákov. Pre dieťa je zápis do školy, ako aj navštevovanie prvej triedy, považovaný za mimoriadnu udalosť v jeho živote. Pred zápisom by rodičia mali venovať čas príprave pretože neznáme...

Pripravovaná novela: Pracujete? Vezmeme Vám príspevok!

Pripravovaná novela zákona o rodičovskom príspevku už dala do pozoru mamičky. Malo by platiť, že pokiaľ matka pracovala 270 dní pred pôrodom, bude mať nárok na 260 eur. Ak nepracovala, dostane len 160 eur.

Čo je potrebné vybaviť po narodení dieťatka?

Ešte pred narodením dieťatka je vhodné, aby ste si v kľude premysleli niektoré veci. Pokúsime sa vám v skratke zhrnúť čo všetko je potrebné vybaviť pred a po pôrode.

Materská a rodičovský príspevok 2011

A) Materská:Od januára sa materská dávka vypočíta ako 60% z vymeriavacieho základu. Tak, ako existuje maximálny vymeriavací základ pre platenie nemocenských odvodov vo výške 1,5 násobku priemernej mzdy, tak aj výška materskej môže byť maximálne 60% z 1,5 násobku priemernej...

Stravovanie počas Vianoc

Nesprávne zloženie stravy, nezodpovedajúce aktuálnym potrebám organizmu, prípadne príjem škodlivých látok, môže narušiť jeho dynamickú rovnováhu a vyvolať rôzne chorobné zmeny. Naopak, správnym zložením stravy je možné posilniť niektoré adaptačné mechanizmy a tak znížiť škodlivý vplyv rizikových faktorov.