Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Čo je "homeopatická vakcína"?

subpage-img

Termín „homeopatická vakcína" spočíva v spojení dvoch rozdielnych, vzájomne vylučujúcich termínov „homeopatický" a „vakcína". Termín „homeopatická vakcína" sa nemá používať, lebo odporuje tak homeopatii, ako aj vakcinológii - vede o očkovacích látkach, vakcínach.

„Homeopatický" značí súvislosť s „homeopatiou", spočívajúcej v špeciálnej príprave lieku jeho niekoľkonásobným riedením a pretrepávaním, tzv. potenciáciou. Počet riedení v pomere 1: 10 sa označuje značkou D, v pomere 1: 100 značkou C alebo CH, napr. 30 D, 100 CH. Takto upravovať sa môže napr. rastlina, sekrét či tkanivo chorého pacienta či zvieraťa, pôvodca ochorenia alebo aj komerčne vyrábaná vakcína. Pri použití homeopatického lieku sa má podporiť organizmus v boji proti ochoreniu za použitia svojich vnútorných síl.

Vakcína - očkovacia látka - je liek, ktorý obsahuje presne určené množstvo oslabeného pôvodcu infekčného ochorenia alebo menších častí z neho, takzvaný antigén. Pri podaní do organizmu nevyvolá ochorenie, ale imunitný systém vytvára protilátky špecifické proti pôvodcovi. Pomocou týchto protilátok sa organizmus bráni pred vznikom infekcie, keď sa stretne s pôvodcom ochorenia.

Aký je správny výraz pre „homeopatickú vakcínu"?

Správne sa takéto prípravky volajú „homeopatický liek", „homeopatický prípravok" alebo „homeopatikum".

Chráni „homeopatický liek" pred infekčným ochorením?

U homeopatík sa na rozdiel od vakcín nerobia klinické skúšky na zistenie, či ochraňujú pred vznikom infekčného ochorenia. Preto sa nepoužívajú na ochranu pred epidémiami infekčného ochorenia. Patria do rúk školeného homeopata, ktorý na základe príznakov u pacienta a tzv. homeopatického profilu homeopatické základu, popísaného v homeopatických knihách, rozhodne o jeho použití u konkrétneho pacienta. Ochranu pred epidémiami infekčných chorôb zabezpečujú jedine očkovacie látky v spojení s ostatnými hygienickými opatreniami.

Homeopat mi predpísal homeopatický liek, ktorý mám užívať pred očkovaním na zabránenie vzniku nežiaducich účinkov. Ovplyvní to výsledok očkovania?

Nie sú žiadne dôkazy o tom, že by použitie homeopatického lieku ovplyvnilo tvorbu protilátok pri očkovaní.

Homeopat mi predpísal homeopatický liek na moje ťažkosti. Značí to, že moje ťažkosti boli vyvolané očkovaním?

Nie. Samotný predpis homeopatického lieku homeopatom, ale ani zmiernenie príznakov po jeho používaní neznamená, že ťažkosti boli vyvolané očkovaním.

Zdroj: ŠÚKL, www.sukl.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Ako fotiť detičky?

Liga proti rakovine

Top reakcie manželov, keď im ženy oznámili, že sú tehotné...toto Vás dojme

Dojčenie po cisárskom reze

Má vaše dieťa krivé zuby?