Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Do fondu Hodiny deťom pribudne 16 705 EUR

subpage-img

Benefičná aukcia Hodiny deťom realizovaná s mottom „Veľké sny potrebujú malú pomoc“ o krôčik priblížila deti a mladých ľudí k splneniu ich snov. V poradí 12. ročník aukcie sa konal včera, 21. novembra 2013, v hoteli Lindner a počas večera sa podarilo vydražiť diela v hodnote 16 705 EUR.

Benefičná aukcia Hodiny deťom bola v poradí tretím tohtoročný eventom, prostredníctvom ktorého Nadácia pre deti Slovenska oslovila verejnosť s cieľom získať finančné prostriedky do fondu Hodina deťom na podporu projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku. Záštitu nad aukciou prevzal Stredoeurópsky dom fotografie a opätovne ju podporila aukčná spoločnosť SOGA.

Dražiť bolo možné diela známych umelcov ako Peter Župník, Judita Csáderová, Ján Krížik, Dorota Sadovská, Andrej Bán, Dušan Kochol, Jana Farmanová, Marek Ormandík, ale i Jany Brisudovej, Stanislava Kiča, či Slavomíra Bachoríka.

Z celkovo 50 darovaných umeleckých diel  (34 fotografií, 8 malieb, 5 grafík, 3 sochy) od 41 etablovaných i mladých umelcov sa vydražilo 42 diel. Najdrahšie vydraženým dielom bola maľba Mareka Ormandíka s názvom Jeden a traja v hodnote 2 600 EUR, za ním nasledovalo dielo Slavomíra Bachoríka Štiepenie, za ktoré dražiteľ zaplatil 1 100 eur  a v poradí tretím bolo dielo „Dvaja pri víne“ od Jany Brisudovej vydražené v sume 1 050 EUR.

V prípade záujmu bude možné si nevydražené diela pozrieť na web stránke www.hodinadetom.sk a podporiť Hodinu deťom ich zakúpením.

Za predchádzajúcich jedenásť ročníkov sa podarilo vydražiť celkom 614 diel v hodnote 203 519 €.

Nadácia pre deti Slovenska týmto ďakuje všetkým umelcom, ktorí darovali svoje diela, ako i dražiteľom za účasť na dražbe. I vďaka vašej podpore môžeme pokračovať vo svojej činnosti a realizovať projekty pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách, centrách voľného času, v nízkoprahových kluboch, krízových centrách i detských domovoch na celom Slovensku a po celý rok.

Hodinu deťom je možné podporiť aj naďalej:

  • Zaslaním prázdnej SMS na číslo 800 a darovaním hodinovej mzdy  v hodnote 4 € až do 31.marca 2014
  • Zaslaním prázdnej SMS na číslo 800 alebo zavolaním na pevnú linku 14 222 v nedeľu 8. decembra 2013 počas TV šou Hodina deťom na JEDNOTKE RTVS
  • Zriadením trvalého alebo jednorazového bankového príkazu alebo prostredníctvom on-line formulára na www.nds.sk

Podporené projekty i realizované aktivity sú dostupné na http://nds.nds.sk/stream/. Informácie do aplikácie vkladajú priamo grantisti v reálnom čase.

Ďakujeme i všetkým nezištným darcom, dobrovoľníkom, podporovateľom a sympatizantom zbierky Hodina deťom, vďaka pomoci ktorých sa nám podarilo dosiaľ urobiť veľmi veľa pre krajšie detstvo detí na Slovensku a ich lepšiu budúcnosť...

www.hodinadetom.sk

Kontakt: Martina Slušná, pr@nds.sk, 0911 702 664

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Výnos pre Hodinu deťom sa zvýšil na 160 268 EUR

Program Niečo naviac pokračuje aj v júni!

Relaxačné týždňovky a rekondičné pobyty Ligy proti rakovine aj v septembri

Počas dňa narcisov na koncert i do ZOO

Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila 15. ročník Grantového programu Hodina deťom