Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Hravé deti sú zdravé deti

subpage-img

Snívate po náročnom dni po chvíľke ticha a pokoja, no váš drobec to vidí inak a usiluje sa vás neustále zapájať do svojich hier a šantenia?  Môžete byť radi. Hovorí sa, že hravé deti sú zdravé deti a je to úplná pravda. Hra je pre detský rozvoj omnoho dôležitejšia, ako by sa mohlo zdať. 

Hra má pre deti vo veku 1,5 až 5 rokov väčší význam ako len samotnú zábavu. Je to pre nich spôsob, akým spoznávajú svet, komunikujú s okolím a zároveň sa učia. Pohybové aktivity, hoci aj lezenie po stromoch či naháňačky vplývajú na neskoršiu inteligenciu u detí, ale pomáhajú aj odbúrať stres, zvládať záťaž či predchádzať obezite. Kreslenie, hudba či hra v kolektíve zas stimulujú centrá v mozgu, ktoré súvisia s učením sa jazyka či rozvíjaním motoriky u detí.

Počas prvých šiestich rokoch života, ktoré dieťa strávi predovšetkým pri hrách, je tak schopné osvojiť si množstvo vedomostí a zručností, ktoré určite neskôr ocení. Ak sa napríklad dieťa v predškolskom veku naučí hovoriť po anglicky, bude to preňho rovnako prirodzené ako jeho materinský jazyk a určite nehrozí, že by na to zabudlo. Dôležitý je však spôsob, akým sa to naučí – na mechanické učenie sa je v tomto veku ešte pri skoro, a navyše, nie je to ani efektívne. Jazyková metodologička angličtiny pre deti Helen Doron, Katalin Deák, vysvetľuje: „Je vhodné, ak si deti cudzí jazyk osvojujú prirodzeným a zábavným spôsobom prostredníctvom hier, príbehov či piesní. Takéto hodiny angličtiny pre nich nie sú nijakým spôsobom zaťažujúce. Novinkou je napríklad kurz Toddler´s Best Start pre deti vo veku 1,5 – 3 roky a Nat and Friends pre 5 a 6 ročné deti. Pri najmladších deťoch v ňom ide predovšetkým o prirodzenú interakciu s množstvom podnetov, ktoré okrem angličtiny pomáhajú deťom rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, ale i skorú matematiku a čítanie. Staršie deti sa okrem hry, tanca, pesničiek či básničiek zdokonaľujú v angličtine aj cez videá. Naučia sa tak angličtinu počúvať, čo je výhodné pri následnom hovorení v cudzom jazyku. A popri tom sa aj vďaka kólii Polly a mačke Nat stále hrajú.“

Rovnaký postup odporúča aj psychologička Mgr. Silvia Langermann, Ltc.: „V učení hrou sa dieťa osobnostne vyvíja a tým pádom napreduje. Formuje sa jeho spôsob myslenia, názory, pohľad na svet. Učenie sa cudzieho jazyka v tomto období musí prebehnúť prirodzeným spôsobom, tak, aby si mohlo dieťa jednotlivé veci chytiť, vyskúšať, proste zažiť. Nesmie mať pocit, že je na kurze, všetko je hravé a prebieha cez pesničky, básničky či tanec. Skrátka učenie hrou je to najlepšie učenie. “

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Návrhy interiérov od Happy Colours!

Ako pre vaše dieťa vybrať správnu autosedačku?

Rodičovstvo sa so športom nevylučuje

Cieľavedomé deti sa vo svete nestratia. Ako ich motivovať?

Bezpečné, nápadité a inteligentné hračky