Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Liga proti rakovine podporí spolu so študentmi Onkologickej výchovy III. Avon pochod proti rakovine prsníka

subpage-img

Liga proti rakovine sa v sobotu 18. júna 2011 v Bratislave zúčastní Avon pochodu proti rakovine prsníka a podporí ho spolu so 70 študentmi a pedagógmi Onkologickej výchovy.

Liga proti rakovine sa v rámci svojich programov a projektov venuje onkologickým pacientom, ale zároveň sa v rámci prevencie zameriava na zdravú populáciu. Preto sa  stala už po tretíkrát odborným partnerom „Avon pochodu proti rakovine prsníka“ a podporí ho spolu s mladou generáciou, ktorú edukuje o prevencii už od základných a stredných škôl formou projektu Onkologickej výchovy na školách.

Workshop Ligy proti rakovine

Projekt Onkologickej výchovy realizuje Liga proti rakovine už od r. 1997  formou nepovinného predmetu alebo krúžku na základných a stredných školách po celom Slovensku. Žiaci a študenti sa zároveň pravidelne zúčastňujú vzdelávacích workshopov, prostredníctvom ktorých sa dozvedajú nové poznatky o prevencii, o liečbe onkologických ochorení, či zdravom životnom štýle. Jeden z nich bude pre 70 študentov a ich pedagógov prebiehať práve 18.6.2011 od 9.00 do 11.30 hodiny v hoteli Nivy. Téma workshopu je spojená so samotným pochodom. Po odbornej prednáškovej časti, kde sa študenti dozvedia viac o prevencii rakoviny prsníka, samovyšetrení či liečbe tohto druhu ochorenia, budú mať  možnosť diskusie priamo s pacientkou, ktorá  ochorením prešla.

Podpora Avon pochodu proti rakovine prsníka

Študenti sa spolu so svojimi pedagógmi a zástupcami Ligy proti rakovine zúčastnia pochodu v originálnych „ligových“ tričkách s názvom Liga proti rakovine a heslom „Ideme s Vami“. Vyjadria tak spolupatričnosť a podporu ženám bojujúcim s týmto zákerným ochorením a podporia myšlienku boja proti rakovine prsníka.

V stánku spoločnosti Avon budú pre účastníkov pripravené odborné i preventívne brožúrky Ligy proti rakovine ohľadne prevencie a starostlivosti o zdravie. Účastníci pochodu dostanú zároveň edukačné materiály priamo do tašiek, ktoré im budú odovzdané pri registrácii. Ďalšou formou pomoci bude možnosť poradenstva a získanie informácií o problematike rakoviny prsníka a dôležitosti samovyšetrenia, ktoré poskytne špecializovaný lekár doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD. pôsobiaci aj na poradenskej Linke pomoci Ligy proti rakovine.

Zdroj: LPR

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Svetový deň proti rakovine

Ako na zdravé detské zuby?

Zdravotní klauni prinášajú radosť a smiech do nemocníc

Počas dňa narcisov na koncert i do ZOO

Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila 15. ročník Grantového programu Hodina deťom