Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Nebezpečný výrobok - sklenený pohár s dekoráciou motýľov

subpage-img

Dňa 22. 10. 2010 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2010.1441 zaslané výstražné oznámenie - Migrácia kadmia a olova zo skleneného pohára z Číny (sklenený pohár s dekoráciou motýľov), šarža: SCT 5, výrobca: Shenzhen Oct Glassware Industrial Co. Ltd., 5 Floor, Oct Building No 2010 – Shenzhen, Čína, dovozca do EÚ: CHOMIK Świeży Sp.J., ul. Cegielniana 875, 32-420 Gdów, Poľsko, v ktorom bolo zistené presiahnutie najvyššie prípustného množstva migrácie kadmia a olova.

Odberateľmi predmetného výrobku boli spoločnosti GINKA, s. r. o., Južná trieda 82, 040 17 Košice a ADH s. r. o., Zvolenská cesta 14, 974 00 Banská Bystrica v období december 2009 – október 2010 v celkovom množstve 720 kusov.

Keďže sa predmetný výrobok môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

Zdroj: ÚVZSR, www.uvzsr.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Nebezpečný výrobok - Nočná lampička s motívom "WINNIE THE POOH", ref. 91666 Disney

Luk so strelami s prísavkami, MDE 57478 - MOST NEW CATENA

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo do sieťových zásuviek RUM LUX, s. r. o., DY-XYD4B 01

Puška s príslušenstvom - POLICE SET WARRIORS

Policajná sada - POWER POLICE WINS